Одлука о износима минималних акциза за дуванске прерађевине

Влада Републике Србије је, у „Службеном гласнику РС“, бр. 51, од 19. јула 2019. године, објавила Одлуку о износима минималних акциза на дуванске прерађевине, којом се утврђују износи минималнe акцизe на цигарете, дуван за пушење и остале дуванске прерађевине (резани дуван, дуван за лулу, дуван за жвакање и бурмут), а на основу просечне пондерисане малопродајне цене цигарета, дувана за пушење и осталих дуванских прерађевина (резани дуван, дуван за лулу, дуван за жвакање и бурмут) која је утврђена Одлуком о износима просечних пондерисаних малопродајних цена и минималних акциза на дуванске прерађевине („Службени гласник РС”, број 12/19).

Износи минималних акциза за цигарете, дуван за пушење и остале дуванске прерађевине (резани дуван и дуван за лулу) су:

Врста дуванских прерађевина Износ минималне акцизе
Цигарете 156,75 дин/пак.

Дуван за пушење и остале дуванске прерађевине:

Врста дуванских прерађевина Износ минималне акцизе
резани дуван 5.486,25 дин/kg
дуван за лулу 5.824,57 дин/kg
дуван за жвакање 22.209,14 дин/kg

Минимална акциза за бурмут износи 5.800,00 дин/кг..

Наведена одлука ступа на снагу 20. јула 2019. године.

Одлуку о износима минималних акциза на дуванске прерађевине ("Службени гласник РС",бр. 51/2019), можете преузети овде