Одлука о износима минималних акциза за дуванске прерађевине

Влада Републике Србије је, у „Службеном гласнику РС“, брoj 104, од 31. јула 2020. године, објавила Одлуку о износима минималних акциза за дуванске прерађевине, којом се утврђују износи минималнe акцизe за цигарете, дуван за пушење и остале дуванске прерађевине (резани дуван, дуван за лулу, дуван за жвакање и бурмут), на основу просечне пондерисане малопродајне цене цигарета, дувана за пушење и осталих дуванских прерађевина (резани дуван, дуван за лулу и дуван за жвакање) која је утврђена Одлуком о износима просечних пондерисаних малопродајних цена и минималних акциза за дуванске прерађевине („Службени гласник РС”, број 91/20).

Износи минималних акциза за цигарете, дуван за пушење и остале дуванске прерађевине (резани дуван, дуван за лулу и дуван за жвакање) су:

Врста дуванских прерађевина Износ минималне акцизе
Цигарете 165,75 дин/пак.

Дуван за пушење и остале дуванске прерађевине:

Врста дуванских прерађевина Износ минималне акцизе
резани дуван 5.801,25 дин/kg
дуван за лулу 5.801,25 дин/kg
дуван за жвакање 17.575,06 дин/kg

Минимална акциза за бурмут износи 5.801,25 дин/кг.

Наведена одлука ступа на снагу 1. августа 2020. године.

Детељније се можете информисати овде.