Одлука о износима просечних пондерисаних малопродајних цена и минималних акциза за дуванске прерађевине, 29.07.2017.

Влада Републике Србије је, у „Службеном гласнику РС“, бр. 73, од 28. јула 2017. године, објавила Одлуку о износима просечних пондерисаних малопродајних цена и минималних акциза за дуванске прерађевине.

Износи просечних пондерисаних малопродајних цена и минималних акциза за цигарете, дуван за пушење и остале дуванске прерађевине (резани дуван и дуван за лулу) су:

Врста дуванских прерађевина Износ просечне пондерисане малопродајне цене Износ минималне акцизе
Цигарете 226,96 дин/пак 138,90 дин/пак

Дуван за пушење и остале дуванске прерађевине:

Врста дуванских прерађевина Износ просечне пондерисане малопродајне цене Износ минималне акцизе
резани дуван 8.949,35 дин/кг 4.861,50 дин/kg
дуван за лулу 12.063,91 дин/kg 5.187,48 дин/kg

Минимална акциза за дуван за жвакање износи 4.861,50 дин/кг, а минимална акциза за бурмут износи 5.800,00 дин/кг.

Наведена одлука ступа на снагу 29. јула 2017. године.

Детељније се можете информисати овде.