Одлука о износима просечних пондерисаних малопродајних цена и минималних акциза на дуванске прерађевине

Влада Републике Србије је, у „Службеном гласнику РС“, бр. 12, од 22. фебруара 2019. године, објавила Одлуку о износима просечних пондерисаних малопродајних цена и минималних акциза на дуванске прерађевине.

Износи просечних пондерисаних малопродајних цена и минималних акциза на цигарете и дуван за пушење и остале дуванске прерађевине (резани дуван, дуван за лулу и дуван за жвакање) су:

Врста дуванских прерађевина Износ просечне пондерисане малопродајне цене Износ минималне акцизе
Цигарете 256,16 дин/пак 155,23 дин/пак

Дуван за пушење и остале дуванске прерађевине:

Врста дуванских прерађевина Износ просечне пондерисане малопродајне цене Износ минималне акцизе
резани дуван 10.623,58 дин/kg 5.433,05 дин/kg
дуван за лулу 13.545,51 дин/kg 5.824,57 дин/kg
дуван за жвакање 51.649,17 дин/kg 22.209,14 дин/kg

Минимална акциза за бурмут износи 5.800,00 дин/kg.

Наведена одлука ступа на снагу 23. фебруара 2019. године.

Одлуку о износима просечних пондерисаних малопродајних цена и минималних акциза на дуванске прерађевине ("Службени гласник РС",бр. 12/2019), можете преузети овде