Одлука о износима просечних пондерисаних малопродајних цена и минималних акциза за дуванске прерађевине, 18.08.2016

Влада Републике Србије је, у „Службеном гласнику РС“, бр. 70, од 17. августа 2016. године, објавила Одлуку о износима просечних пондерисаних малопродајних цена и минималних акциза за дуванске прерађевине.

Износи просечних пондерисаних малопродајних цена и минималних акциза за цигарете, дуван за пушење и остале дуванске прерађевине (резани дуван и дуван за лулу) су:

Врста дуванских прерађевина Износ просечне пондерисане малопродајне цене Износ минималне акцизе
Цигарете 217,29 дин/пак 133,43 дин/пак

Дуван за пушење и остале дуванске прерађевине:

Врста дуванских прерађевина Износ просечне пондерисане малопродајне цене Износ минималне акцизе
резани дуван 8.620,60 дин/kg 4.670,05 дин/kg
дуван за лулу 11.301,92 дин/kg 4.859,83 дин/kg

Минимална акциза за дуван за жвакање износи 4.670,05 дин/kg, а минимална акциза за бурмут износи 5.800,00 дин/kg.

Наведена одлука ступа на снагу 18. августа 2016. године.

Детељније се можете информисати овде.