Одлука о износима просечних пондерисаних малопродајних цена и минималних акциза за дуванске прерађевине

Влада Републике Србије је, у „Службеном гласнику РС“, бр. 52, од 06. јула 2018. године, објавила Одлуку о износима просечних пондерисаних малопродајних цена и минималних акциза за дуванске прерађевине.

Износи просечних пондерисаних малопродајних цена и минималних акциза за цигарете, дуван за пушење и остале дуванске прерађевине (резани дуван и дуван за лулу) су:

Врста дуванских прерађевина Износ просечне пондерисане малопродајне цене Износ минималне акцизе
Цигарете 241,42 дин/пак 147,34 дин/пак

Дуван за пушење и остале дуванске прерађевине:

Врста дуванских прерађевина Износ просечне пондерисане малопродајне цене Износ минималне акцизе
резани дуван 9.388,65 дин/кг 5.156,90 дин/kg
дуван за лулу 12.630,16 дин/kg 5.430,97 дин/kg

Минимална акциза за дуван за жвакање износи 5.156,90 дин/кг, а минимална акциза за бурмут износи 5.800,00 дин/кг.

Наведена одлука ступа на снагу 07. јула 2018. године.

Одлуку о износима просечних пондерисаних малопродајних цена и минималних акциза за дуванске прерађевине ("Службени гласник РС",бр. 52/2018), можете преузети овде