Одржана је четврта седница Међуресорне радне групе за сиву економију Удружења за трговину Привредне коморе Србије

Представници Министарства финансија-Управе за дуван су узели учешће на четвртој проширеној седници Међуресорне радне групе за сиву економију Удружења за трговину Привредне коморе Србије, на тему: "Сузбијање сиве економије у промету акцизном робом-кафа, алкохол, дуван".

Тема седнице била је разматрање узрока и предлагање мера, ради сузбијања, сиве економије у промету акцизном робом – кафа, алкохол, дуван.