Усклађени износи накнада које су прописане Законом о дувану (примена од 11.02.2017. године)

Дана 03.02.2017. године, Влада Републике Србије објавила је Усклађене износе накнада из члана 32. став 3, члана 40. став 3, члана 45. став 1. тачка 4) и члана 54. став 3. Закона о дувану са индексом потрошачких цена у другом полугодишту 2016. године ("Службени гласник РС", бр. 8/17), који износе:

  1. за упис у Регистар произвођача дуванских производа 19.887.408,50 динара;
  2. за упис у Регистар трговаца на велико дуванским производима 9.943.705,12 динара;
  3. за добијање дозволе за обављање делатности трговине на мало дуванским производима 14.316,41 динара;
  4. за упис у Регистар увозника дувана, обрађеног дувана, односно дуванских производа 9.943.705,12 динара.

Усклађени износи накнада примењују се од осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије".

Преузмите документ овде.