Успешно реализована TAIEX радионица „Производња и обрада дувана“

Управа за дуван је у сарадњи са Европском унијом, кроз инструмент Техничке помоћи и размене информација (TAIEX) организовала радионицу „Производња и обрада дувана“ која је одржана 12. и 13. септембра 2018. године у хотелу „Queen`s Astoria“ у сали „Викториа“ у Београду.

Радионица је организована са циљем унапређења знања о правној регулативи Европске уније у области производње и обраде дувана, како би се олакшала хармонизација прописа Републике Србије и имплементирале препоруке дате од стране Комисије ЕУ.

Током дводневне радионице, своја знања и искуства са учесницима поделили су ЕУ експерти: Katarzyna Średnicka, руководилац Јединице за биљне производе Министарства пољопривреде и руралног развоја Пољске, др Nikolaos Karaivazoglou, руководилац Департмана за рурални развој Министарства руралног развоја и хране Грчке и Маријан Бајсар, ЕУ консултант Удружења произвођача духана Хрватске „Крупан лист“, из Републике Хрватске.

Радионицу је отворила државни секретар Министарства финансија Данијела Вазура, која је том приликом истакла значај ТAIEX-а како би се унапредили постојећи капацитети и на што бољи начин припремило усклађивање са ЕУ прописима. Државни секретар је посебно истакла да Министарство финансија и Управа за дуван, као орган у саставу, креирају политику и законодавни оквир у области дувана и дуванских производа на начин да се изађе у сусрет потребама тржишта и одржи добра пословна клима.

Током уводног излагања, помоћник министра пољопривреде, шумарства и водопривреде Ненад Катанић, навео је да је област производње и обраде дувана изузетно важна како држави, тако и произвођачима и обрађивачима дувана и да ће управо искуство ЕУ земаља кроз примере из праксе, изнетих на овој радионици, помоћи Србији у имплементацији решења држава чланица ЕУ у сопствено законодавство.

В.д. директора Управе за дуван Слободан Ердељан је у име Управе за дуван, као домаћина скупа, захвалио свим присутнима на учешћу у радионици. Он је истакао да ће знања и искуства размењена током дводневне радионице бити корисна креаторима политике и свим актерима на тржишту дувана и дуванских производа, а посебно привредним субјектима чија је делатност производња и обрада дувана.

На крају уводног излагања в.д. директора Управе за дуван је закључио да је циљ ове радионице да сви учесници заједно сагледају како се може изменити постојећа легислатива и да се на основу размењених искустава убудуће учине заједнички напори ка унапређењу политика у дуванском сектору.

Након уводних излагања, представници Управе за дуван и Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде презентовали су тренутно стање у дуванском сектору у Републици Србији кроз представљање законодавног оквира и активности ових органа као надлежних за спровођење Закона о дувану.

Током првог дана радионице, кроз презентације ЕУ експерата и панел дискусије у оквиру којих су учествовали и представници Управе за дуван и Министарства пољопривреде, сагледан је правни оквир ЕУ у области производње и обраде дувана, национална легислатива у дуванском сектору у Републици Србији у поређењу с важећом легислативом ЕУ. Представљен је концепт заједничке пољопривредне политике (CAP) с фокусом на дувански сектор, који су изазови и циљеви, методе плаћања и подстицаји, и какав је утицај CAP на производњу дувана, као и како је организована производња дувана у Пољској.

У делу предвиђеном за питања, учесницима радионице ЕУ експерти су ближе појаснили какво би дејство примена CAP-а имала на дуванску индустрију у Србији, колики су тренутни подстицаји у земљама чланицама ЕУ, као и која је улога Националног центра за подстицаје у пољопривреди у Пољској.

У оквиру другог дана радионице, разматрано је како је регулисана производња дувана у Хрватској, као и каква је политика подстицаја у производњи дувана у Хрватској пре и после уласка у ЕУ. Појашњено је како функционише организација производње дувана у ЕУ и Србије, као и како се спроводе политика подстицаја у ЕУ и препоруке за Србију. На крају се дискутовало на тему нелегалне производње и промета дувана у ЕУ и Србији као и о питању откривања и уништења нелегалних засада дувана.

Током завршне дискусије учесници су закључили да ће пренесена искуства бити од великог значаја за усклађивање домаће регулативе са прописима Европске уније, као и да Република Србија има добре темеље за подношење захтева за добијање премија од ЕУ у предприступном периоду.

Учесници радионице били су преставници министарстава пољопривреде и унутрашњих послова, Привредне коморе Србије, Пољопривредног факултета и представници дуванске индустрије: British American Tobacco, JT International, Phillip Morris Operation, Tabex, Copex, Трговине „Босо“д.о.о., Дуванска индустрија „Чока“, Дуван а.д. Љубовија.