Одлука о износима минималних акциза за дуванске прерађевине

Влада Републике Србије је, у „Службеном гласнику РС“, бр. 106, од 24. новембра 2017. године, објавила Одлуку о износима минималних акциза за дуванске прерађевине, којом се утврђују износи минималнe акцизe на цигарете, дуван за пушење и остале дуванске прерађевине (резани дуван, дуван за лулу, дуван за жвакање и бурмут), а на основу просечне пондерисане малопродајне цене цигарета, дувана за пушење и осталих дуванских прерађевина (резани дуван, дуван за лулу, дуван за жвакање и бурмут) која је утврђена Одлуком о износима просечних пондерисаних малопродајних цена и минималних акциза за дуванске прерађевине („Службени гласник РС”, број 73/17).

Износи минималних акциза за цигарете, дуван за пушење и остале дуванске прерађевине (резани дуван и дуван за лулу) су:

Врста дуванских прерађевина Износ минималне акцизе
Цигарете 140,40 дин/пак.

Дуван за пушење и остале дуванске прерађевине:

Врста дуванских прерађевина Износ минималне акцизе
резани дуван 4.914,00 дин/kg
дуван за лулу 5.187,48 дин/kg

Минимална акциза за дуван за жвакање износи 4.914,00 дин/kg, а минимална акциза за бурмут износи 5.800,00 дин/кг.

Наведена одлука ступа на снагу 25. новембра 2017. године.

Детељније се можете информисати овде.