Dostavljanje Godišnjih izveštaja za 2017. godinu

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o duvanu („Službeni glasnik RS“, br. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12 i 108/13), a u skladu sa odredbama Pravilnika o sadržini i načinu vođenja evidencija od strane proizvođača duvanskih proizvoda, trgovaca na veliko i malo duvanskim proizvodima, uvoznika i izvoznika duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda („Službeni glasnik RS“, broj 114/05 i 118/07), svi privredni subjekti upisani u odgovarajuće registre i Evidencionu listu, koji se vode kod Uprave za duvan, dužni su da Upravi dostave Godišnji izveštaj o podacima o kojima vode evidenciju, i to:

  • Godišnji izveštaj proizvođača duvanskih proizvoda (GI-PDP II),
  • Godišnji izveštaj trgovaca na veliko duvanskim proizvodima (GI-TVDP II),
  • Godišnji izveštaj trgovaca na malo duvanskim proizvodima (GI-TMDP II),
  • Godišnji izveštaj uvoznika duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda (GI-UDP II),
  • Godišnji izveštaj izvoznika duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda (GI-IDP II).

Podatke dostaviti na propisanim obrascima (GI-PDP II, GI-TVDP II, GI-TMDP II, GI-UDP II, GI-IDP II), najkasnije u roku od 15 dana od dana isteka perioda za koji se izveštaj dostavlja.