Dostavljanje popisnih lista i izveštaja o obimu prodaje cigareta trgovca na veliko duvanskim proizvodima pri svakoj promeni iznosa akcize na cigarete

U skladu sa članom 44a Zakona o duvanu („Službeni glasnik RS”, br. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12 i 108/13), trgovac na veliko duvanskim proizvodima dužan je da pri svakoj promeni iznosa akcize na cigarete, uključujući i promenu minimalne akcize na cigarete, u skladu sa propisima kojima se reguliše oblast akciza, na dan primene novog iznosa akcize izvrši popis zatečenih zaliha cigareta (u paklicama) u svim skladištima, kao i sačini izveštaj o obimu prodaje cigareta svim trgovcima na malo u polugodištu koje prethodi promeni iznosa akcize po svakoj robnoj marki cigareta posebno.

Popisna lista sastavlja se za svakog proizvođača, odnosno uvoznika posebno i sadrži podatke o proizvođaču, odnosno uvozniku cigareta, maloprodajnim cenama i količinama cigareta za svaku robnu marku cigareta posebno.

Izveštaj o obimu prodaje cigareta od strane trgovca na veliko trgovini na malo, po svakoj robnoj marki cigareta posebno, sastavlja se u skladu sa propisima kojima se uređuje proizvodnja i promet duvanskih proizvoda.

Trgovac na veliko duvanskim proizvodima dužan je da izveštaj i popisne liste dostavi Upravi za duvan u roku od 15 dana od dana izvršenog popisa.